طراحی واکنش گرا

سایت واکنش گرا برای واکنش سایت نسبت به تغییر دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار لایه‌های سایت به صورت شناور طراحی می‌شود که باعث تنظیم عرض صفحه در ابعاد مختلف می شود .این کار به صورت کاملا خودکار انجام می‌شود.